Tải Sinh học 12 - Nâng cao

Sinh học 12 - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN NĂM DI TRUYỀN HỌC
    CHƯƠNG I CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
    Chương II TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
    CHƯƠNG III DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
    CHƯƠNG IV ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
    CHƯƠNG V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
PHẦN SÁU TIẾN HÓA
    CHƯƠNG I BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
    CHƯƠNG II NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
    CHƯƠNG III SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
PHẦN BẢY SINH THÁI HỌC
    CHƯƠNG I CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG
    CHƯƠNG II QUẦN THỂ SINH VẬT
    CHƯƠNG III QUẦN XÃ SINH VẬT
    CHƯƠNG IV HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
279 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12