Tải Ngữ văn 12 - Tập hai - Nâng cao

Ngữ văn 12 - Tập hai - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

tuần 19
    Vợ chồng A Phủ (Trích - Tô Hoài)
    Luyện tập về nhân vật giao tiếp
    Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
tuần 20
    Vợ nhặt (Kim Lân)
    Luyện tập về nhân vật giao tiếp (Tiếp theo)
    Lựa chọn và nêu luận điểm
tuần 21
    Những đứa con trong gia đình (Trích - Nguyễn Thi)
    Bài viết số 5 (Nghị luận văn học)
tuần 22
    Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
    Đọc thêm:
    Luyện tập về cách sửa chữa văn bản
tuần 23
    Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
    Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ
    Sử dụng luận cứ
tuần 24
    Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
    Đọc thêm:
    Trả bài viết số 5
    Bài viết số 6 (Nghị luận xã hội - Bài làm ở nhà)
tuần 25
    Đọc thêm:
    Kiểm tra văn học
    Mở bài
tuần 26
    Giá trị của văn học
    Luyện tập về cách tránh lối diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau
    Thân bài
tuần 27
    Số phận con người (Trích - Sô-lô-khốp)
    Kết bài
    Trả bài viết số 6
tuần 28
    Ông già và biển cả (Trích - Hê-minh-uê)
    Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội)
tuần 29
    Trả bài kiểm tra văn học
    Thuốc (Lỗ Tấn)
    Diễn đạt trong văn nghị luận
tuần 30
    Tiếp nhận văn học
    Luyện tập về cách tránh một số lỗi lô gích
    Hình thức trình bày văn bản
tuần 31
    Tổng kết phương pháp đọc - hiểu văn bản văn học
    Trả bài viết số 7
    Xây dựng đề cương diễn thuyết
tuần 32
    Phong cách ngôn ngữ hành chính
    Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính
    Văn bản tổng kết
    Luyện viết văn bản tổng kết
tuần 33
    Tổng kết phần Văn học
    Tổng kết phần Làm văn
tuần 34
    Ôn tập về Văn học (Học kì II)
    Tổng kết phần Tiếng Việt
    Ôn tập về Làm văn (Học kì II)
tuần 35
    Ôn tập về Tiếng Việt (Học kì II)
    Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hợp cuối năm)

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
226 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12