Tải Ngữ văn 12 - Tập một - Nâng cao

Ngữ văn 12 - Tập một - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

tuần 1
    Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX
    Nghị luận xã hội và nghị luận văn học
tuần 2
    Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)
    Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
    Giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
    Bài viết số 1 (Nghị luận xã hội - Bài làm ở nhà)
tuần 3
    Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phạm Văn Đồng)
    Đọc thêm:
    Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
tuần 4
    Tây Tiến (Quang Dũng)
    Đọc thêm:
    Luyện tập về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
    Trả bài viết số 1
tuần 5
    Việt Bắc (Trích - Tố Hữu)
    Đọc thêm:
    Tố Hữu
    Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
tuần 6
    Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
    Đọc thêm:
    Bài viết số 2 (Nghị luận văn học)
tuần 7
    Đất nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm)
    Sóng (Xuân Quỳnh)
    Đọc thêm:
    Luật thơ
tuần 8
    Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
    Đọc thêm:
    Luyện tập về luật thơ
    Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
tuần 9
    Con đường trở thành "kẻ sĩ hiện đại" (Trích Bàn về đạo Nho - Nguyễn Khắc Viện)
    Các kiểu kết cấu của bài văn nghị luận
    Trả bài viết số 2
tuần 10
    Người lái đò Sông Đà (Trích - Nguyễn Tuân)
    Luyện tập về cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ
    Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
tuần 11
    Nguyễn Tuân
    Phong cách văn học
    Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
tuần 12
    Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Trích - Hoàng Phủ Ngọc Tường)
    Đọc thêm:
    Bài viết số 3 (Nghị luận văn học)
tuần 13
    Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trích Đến hiện đại từ truyền thống - Trần Đình Hượu)
    Phong cách ngôn ngữ khoa học
    Nghị luận về một hiện tượng đời sống
tuần 14
    Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích - Lưu Quang Vũ)
    Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 (Cô-phi An-nan)
    Luyện tập nghị luận về một số vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học
tuần 15
    Tư duy hệ thống - nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy (Trích Một góc nhìn của tri thức - Phan Đình Diệu)
    Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học
    Trả bài viết số 3
tuần 16
    Quá trình văn học
    Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa
    Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
tuần 17
    Ôn tập về Văn học (Học kì I)
    Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do
    Luyện tập phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do
tuần 18
    Ôn tập về Tiếng Việt (Học kì I)
    Ôn tập về Làm văn (Học kì I)
    Bài viết số 4 (Kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I)

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
257 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12