BT cuối tuần Tiếng Việt

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 3 bao gồm các bài tập về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn đã học trong tuần đầy đủ học kì 1, 2 có đáp án và lời giải chi tiết

Tuần 1: Măng non


Tuần 2: Măng non


Tuần 3: Mái ấm


Tuần 5: Tới trường


Tuần 6: Tới trường


Tuần 4: Mái ấm


Tuần 7: Cộng đồng


Tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1


Tuần 8: Cộng đồng