Tuần 3. Mái ấm


Soạn bài Chiếc áo len trang 20 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Chiếc áo len trang 21 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi như thế nào?


Kể chuyện: Chiếc áo len trang 21 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Kể chuyện: Chiếc áo len trang 21 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Kể lại từng đoạn câu chuyện Chiếc áo len theo lời kể của Lan


Chính tả: Chiếc áo len trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Chiếc áo len trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ?


Soạn bài Quạt cho bà ngủ trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Quạt cho bà ngủ trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì ?


Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm trang 24 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm trang 24 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, văn dưới đây:


Soạn bài Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho ai ?


Chính tả: Tập chép: Chị em trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Tập chép: Chị em trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu Chính tả: Tập chép: Chị em trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1


Tập làm văn: Kể về gia đình trang 28 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Kể về gia đình trang 28 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới quen.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa