Tải Tiếng Việt 3 - Tập hai

Tiếng Việt 3 - Tập hai

Năm xuất bản: 2020

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

19 BẢO VỆ TỔ QUỐC
    Tập đọc Hai Bà Trưng
    Kể chuyện Hai Bà Trưng
    Chính tả Nghe - viết : Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
    Tập đọc Bộ đội về làng
    Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
    Tập viết Ôn chữ hoa N (tiếp theo)
    Tập đọc Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"
    Chính tả Nghe - viết : Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
    Tập làm văn Nghe - kể : Chàng trai làng Phù Ủng
20 BẢO VỆ TỔ QUỐC
    Tập đọc Ở lại với chiến khu
    Kể chuyện Ở lại với chiến khu
    Chính tả Nghe - viết : Ở lại với chiến khu. Phân biệt s/x, uôt/uôc
    Tập đọc Chú ở bên Bác Hồ
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Tổ Quốc. Dấu phẩy
    Tập viết Ôn chữ hoa N (tiếp theo)
    Tập đọc Trên đường mòn Hồ Chí Minh
    Chính tả Nghe - viết : Trên đường mòn Hồ Chí Minh. Phân biệt s/x, uôt/uôc
    Tập làm văn Báo cáo hoạt động
21 SÁNG TẠO
    Tập đọc Ông tổ nghề thêu
    Kể chuyện Ông tổ nghề thêu
    Chính tả Nghe - viết : Ông tổ nghề thêu. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Bàn tay cô giáo
    Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
    Tập viết Ôn chữ hoa : O, Ô, Ơ
    Tập đọc Người trí thức yêu nước
    Chính tả Nhớ viết : Bàn tay cô giáo. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Nói về tri thức. Nghe - kể : Nâng niu từng hạt giống
22 SÁNG TẠO
    Tập đọc Nhà bác học và bà cụ
    Kể chuyện Nhà bác học và bà cụ
    Chính tả Nghe - viết : Ê-đi-xơn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Cái cầu
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi
    Tập viết Ôn chữ hoa : P
    Tập đọc Chiếc máy bơm
    Chính tả Nghe - viết : Một nhà thông thái. Phân biệt r/d/gi, ươc/ươt
    Tập làm văn NÓi, viết về một người lao động trí óc
23 NGHỆ THUẬT
    Tập đọc Nhà ảo thuật
    Kể chuyện Nhà ảo thuật
    Chính tả Nghe viết : Nghe nhạc. Phân biệt ut/uc
    Tập đọc Em vẽ Bác Hồ
    Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?
    Tập viết Ôn chữ hoa : Q
    Tập đọc Chương trình xiếc đặc sắc
    Chính tả Nghe - viết : Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. Phân biệt l/n, ut/uc
    Tập làm văn Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
24 NGHỆ THUẬT
    Tập đọc Đối đáp với vua
    Kể chuyện Đối đáp với vua
    Chính tả Nghe - viết : Đối đáp với vua. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Mặt trời mọc ở đằng ... tây !
    Luyện từ và câu Mở rộn vốn từ : Nghệ thuật. Dấu phẩy
    Tập viết Ôn chữ hoa : R
    Tập đọc Tiếng đàn
    Chính tả Nghe - viết : Tiếng đàn. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Nghe - kể : Người bán quạt may mắn
25 LỄ HỘI
    Tập đọc Hội vật
    Kể chuyện Hội vật
    Chính tả Nghe - viết : Hội vật. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
    Tập đọc Hội đua voi ở Tây Nguyên
    Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?
    Tập viết Ôn chữ hoa : S
    Tập đọc Ngày hội rừng xanh
    Chính tả Nghe - viết : Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
    Tập làm văn Kể về lễ hội
26 LỄ HỘI
    Tập đọc Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
    Kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
    Chính tả Nghe - viết : Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh
    Tập đọc Đi hội chùa Hương
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Lễ hội. Dấu phẩy
    Tập viết Ô chữ hoa : T
    Tập đọc Rước đèn ông sao
    Chính tả Nghe - viết : Rước đèn ông sao. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh
    Tập làm văn Kể về một ngày hội
27 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
28 THỂ THAO
    Tập đọc Cuộc chạy đua trong rừng
    Kể chuyện Cuộc chạy đua trong rừng
    Chính tả Nghe - viết : Cuộc chạy đua trong rừng. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Cùng vui chơi
    Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than
    Tập viết Ôn chữ hoa : T (tiếp theo)
    Tập đọc Bảng tin
    Chính tả Nhớ - viết : Cùng vui chơi. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Kể lại một trận thi dấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài
29 THỂ THAO
    Tập đọc Buổi học thể dục
    Kể chuyện Buổi học thể dục
    Chính tả Nghe - viết : Buổi học thể dục. Viết tên người nước ngoài. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Bé thành phi công
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Thể thao. Dấu phẩy
    Tập viết Ôn chữ hoa : T (tiếp theo)
    Tập đọc Lời kêu goi toàn dân tập thể dục
    Chính tả Nghe - viết : Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Phân biệt s/x, in/inh
    Tập làm văn Viết về một trận thi đấu thể thao
30 NGÔI NHÀ CHUNG
    Tập đọc Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
    kể chuyện Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
    Chính tả Nghe - viết : Liên hợp quốc. Phân biệt tr/ch, êt/êch
    Tập đọc Một mái nhà chung
    Luyện từ và câu Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ? Dấu hai chấm
    Tập viết Ôn chữ hoa : U
    Tập đọc Ngọn lửa ô-lim-pích
    Chính tả Nhớ - viết : Một mái nhà chung. Phân biệt tr/ch, êt/êch
    Tập làm văn Viết thư
31 NGÔI NHÀ CHUNG
    Tập đọc Bác sĩ Y-éc-xanh
    Kể chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh
    Chính tả Nghe - viết : Bác sĩ Y-éc-xanh. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Bài hát trồng cây
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Các nước. Dấu phẩy
    Tập viết Ôn chữ hoa : V
    Tập đọc Con cò
    Chính tả Nhớ - viết : Bài hát trồng cây. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Thảo luận về môi trường
32 NGÔI NHÀ CHUNG
    Tập đọc Người đi săn và con vượn
    Kể chuyện Người đi săn và con vượn
    Chính tả Nghe - viết : Ngôi nhà chung. Phân biệt l/n, v/d
    Tập đọc Mè hoa lượn sóng
    Luyện từ và câu Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ? Dấu chấm, dấu hai chấm
    Tập viết Ôn chữ hoa : X
    Tập đọc Cuốn sổ tay
    Chính tả Nghe - viết : Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d
    Tập làm văn Nói, viết về bảo vệ môi trường
33 BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT
    Tập đọc Cóc kiện trời
    Kể chuyện Cóc kiện trời
    Chính tả Nghe - viết : Cóc kiện trời. Phân biệt s/x, o/ô. Viết tên riêng nước ngoài
    Tập đọc Mặt trời xanh của tôi
    Luyện từ và câu Nhân hóa
    Tập viết Ôn chữ hoa : Y
    Chính tả Nghe - viết : Quà của đồng nội. Phân biệt s/x, o/ô
    Tập làm văn Ghi chép sổ tay
34 BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT
    Tập đọc Sự tích chú Cuội cung trăng
    Kể chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng
    Chính tả Nghe - viết : Thì thầm. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Viết tên riêng nước ngoài
    Tập đọc Mưa
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy
    Tập viết Ôn chữ hoa : A, M, N, V (kiểu 2)
    Tập đọc Trên con tàu vũ trụ
    Chinh tả Nghe - viết : Dòng suối thức. phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Nghe - kể : Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
35 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
149 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 3