Tải Tiếng Việt 3 - Tập một

Tiếng Việt 3 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

1 MĂNG NON
    Tập đọc Cậu bé thông minh
    Kể chuyện Cậu bé thông minh
    Chính tả Tập chép : Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
    Tập đọc Hai bàn tay em
    Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ sự vật. So sánh
    Tập viết Ôn chữ hoa : A
    Tập đọc Đơn xin vào Đội
    Chính tả Nghe - viết : Chơi thuyền. Phân biệt oa/oao, l/n, an/ang
    Tập làm văn Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
2 MĂNG NON
    Tập đọc Ai có lỗi ?
    Kể chuyện Ai có lỗi ?
    Chính tả Nghe - viết : Ai có lỗi ? Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng
    Tập đọc Khi mẹ vắng nhà
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Thiếu nhi. Ôn tập kiểu câu Ai là gì ?
    Tập viết Ôn chữ hoa : Ă, Â
    Tập đọc Cô giáo tí hon
    Chính tả Nghe - viết : Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ăng
    Tập làm văn Viết đơn
3 MÁI ẤM
    Tập đọc Chiếc áo len
    Kể chuyện Chiếc áo len
    Chính tả Nghe - viết : Chiếc áo len. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Bảng chữ
    Tập đọc Quạt cho bà ngủ
    Luyện từ và câu So sánh. Dấu chấm
    Tập viết Ôn chữ hoa : B
    Tập đọc Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
    Chính tả Tập chép : Chị em. Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã.
    Tập làm văn Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
4 MÁI ẤM
    Tập đọc Người mẹ
    Kể chuyện Người mẹ
    Chính tả Nghe - viết : Người mẹ. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
    Tập đọc Mẹ vắng nhà ngày bão
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Gia đình. Ôn tập kiểu câu : Ai là gì ?
    Tập viết Ôn chữ hoa : C
    Tập đọc Ông ngoại
    Chính tả Nghe - viết : Ông ngoại. Vần oay. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
    Tập làm văn Nghe - kể : Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
5 TỚI TRƯỜNG
    Tập đọc Người lính dũng cảm
    Kể chuyện Người lính dũng cảm
    Chính tả Nghe - viết : Người lính dũng cảm. Phân biệt l/n, en/eng. Bảng chữ
    Tập đọc Mùa thu của em
    Luyện từ và câu So sánh
    Tập viết Ôn chữ hoa : C (tiếp theo)
    Tập đọc Cuộc họp của chữ viết
    Chính tả Tập chép : Mùa thu của em. Vầm oam. Phân biệt l/n, en/eng
    Tập làm văn Tập tổ chức cuộc họp
6 TỚI TRƯỜNG
    Tập đọc Bài tập làm văn
    Kể chuyện Bài tập làm văn
    Chính tả Nghe - viết : Bài tập làm văn. Phân biệt eo/oeo, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Ngày khai trường
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Trường học. Dấu phẩy
    Tập viết Ôn chữ hoa : D, Đ
    Tập đọc Nhớ lại buổi đầu đi học
    Chính tả Nghe - viết : Nhớ lại buổi đầu đi học. Phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương
    Tập làm văn Kể lại buổi đầu em đi học
7 CỘNG ĐỒNG
    Tập đọc Trận bóng dưới lòng đường
    Kể chuyện Trận bóng dưới lòng đường
    Chính tả tập chép : Trận bóng dưới lòng đường. Phân biệt tr/ch, iên/iêng. Bảng chữ
    Tập đọc Lừa và ngựa
    Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
    Tập viết Ôn chữ hoa : E, Ê
    Tập đọc Bận
    Chính tả Nghe - viết : Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng
    Tập làm văn Nghe - kể : không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp
8 CỘNG ĐỒNG
    Tập đọc Các em nhỏ và cụ già
    Kể chuyện Các em nhỏ và cụ già
    Chính tả Nghe - viết : Các em nhỏ và cụ già. Phân biệt r/d/gi, uôn/uông
    Tập đọc Tiếng ru
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì ?
    Tập viết Ôn chữ hoa : Y
    Tập đọc Những chiếc chuông reo
    Chính tả Nhớ - viết : Tiếng ru. Phân biệt r/d/gi, uôn/uông
    Tập làm văn Kể về người hàng xóm
9 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
10 QUÊ HƯƠNG
    Tập đọc Giọng quê hương
    Kể chuyện Những chiếc chuông reo
    Chính tả Nghe - viết : Quê hương ruột thịt. Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Quê hương
    Luyện từ và câu So sánh. Dấu chấm
    Tập viết Ôn chữ hoa : Y (tiếp theo)
    Tập đọc Thư gửi bà
    Chính tả Nghe - viết : Quê hương. Phân biệt et/oet, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Tập viết thư và phong bì thư
11 QUÊ HƯƠNG
    Tập đọc Đất quý, đất yêu
    Kể chuyện Đất quý, đất yêu
    Chính tả Nghe - viết : Tiếng hò trên sông. Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương
    Tập đọc Vẽ quê hương
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì ?
    Tập viết Ôn chữ hoa : Y (tiếp theo)
    Tập đọc Chõ bánh khúc của dì tôi
    Chính tả Nhớ - viết : Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương
    Tập làm văn Nghe - kể : Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hương
12 BẮC - TRUNG - NAM
    Tập đọc Nắng phương Nam
    Kể chuyện Nắng phương Nam
    Chính tả Nghe - viết : Chiều trên sông Hương. Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac
    Tập đọc Cảnh đẹp non sông
    Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
    Tập viết Ôn chữ hoa : H
    Tập đọc Luôn nghĩ đến miền Nam
    Chính tả Nghe - viết : cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
    Tập làm văn Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
13 BẮC - TRUNG - NAM
    Tập đọc Người con của Tây Nguyên
    Kể chuyện Người con của Tây Nguyên
    Chính tả Nghe - viết : Đêm trăng trên Hồ Tây. Phân biệt iu/uyu, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Vàm cỏ Đông
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, dấu chấm than
    Tập viết Ôn chữ hoa : Y
    Tập đọc Cửa Tùng
    Chính tả Nghe - viết : Vàm Cỏ Đông. Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Viết thư
14 ANH EM MỘT NHÀ
    Tập đọc Người liên lạc nhỏ
    Kể chuyện Người liên lạc nhỏ
    Chính tả Nghe - viết : Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê
    Tập đọc Nhớ Việt Bắc
    Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ?
    Tập viết Ôn chữ hoa : K
    Tập đọc Một trường tiểu học ở vùng cao
    Chính tả Nghe - viết : Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
    Tập làm văn Nghe - kể : Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động
15 ANH EM MỘT NHÀ
    Tập đọc Hũ bạc của người cha
    Kể chuyện Hũ bạc của người cha
    Chính tả Nghe - viết : Hũ bạc của người cha. Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc
    Tập đọc Nhà bố ở
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
    Tập viết Ôn chữ hoa : L
    Tập đọc Nhà rông ở Tây Nguyên
    Chính tả Nhà rông ở Tây Nguyên. Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc
    Tập làm văn Nghe - kể : Giấu cày. Giới thiệu về tổ em
16 THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN
    Tập đọc Đôi bạn
    Kể chuyện Đôi bạn
    Chính tả Nghe - viết : Đôi bạn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi.dấu ngã
    Tập đọc Về quê ngoại
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy
    Tập viết Ôn chữ hoa : M
    Tập đọc Ba điều ước
    Chính tả Nhớ viết : Về quê ngoại. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Nghe - kể : Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị , nông thôn
17 THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN
    Tập đọc Mồ côi xử kiện
    Kể chuyện Mồ côi xử kiện
    Chính tả Nghe - viết : Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
    Tập đọc Anh đom đóm
    Luyện từ và câu Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy
    Tập viết Ôn chữ hoa : N
    Tập đọc Âm thanh thành phố
    Chính tả Nghe - viết : Âm thanh thành phố. Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăt/ăc
    Tập làm văn Viết về thành thị, nông thôn
18 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
157 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
NGUYỄN MINH THUYẾT
Tác giả
HOÀNG HÒA BÌNH, TRẦN MẠNH HƯỞNG, LÊ THỊ TUYẾT MAI, TRỊNH MẠNH

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 3