Tải Toán 3

Toán 3

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

1 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
    Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
    Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
    Luyện tập
    Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
    Luyện tập
    Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
    Luyện tập
    Ôn tập các bảng nhân
    Ôn tập các bảng chia
    Ôn tập về hình học
    Ôn tập về giải toán
    Xem đồng hồ
    Xem đồng hồ (tiếp theo)
    Luyện tập
    Luyện tập chung
2 PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
    Bảng nhân 6
    Luyện tập
    Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
    Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
    Luyện tập
    Bảng chia 6
    Luyện tập
    Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
    luyện tập
    Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
    Luyện tập
    Phép chia hết và phép chia có dư
    Luyện tập
    Bảng nhân 7
    Luyện tập
    gấp một số lên nhiều lần
    Luyện tập
    Bảng chia 7
    Luyện tập
    Giảm đi một số lần
    Luyện tập
    Tìm số chia
    Luyện tập
    Góc vuông, góc không vuông
    Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
    Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
    Bảng đơn vị đo độ dài
    Luyện tập
    Thực hành đo độ dài
    Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
    Luyện tập
    Bài toán giải bằng hai phép tính
    Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
    Luyện tập
    Bảng nhân 8
    Luyện tập
    Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
    Luyện tập
    So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
    Luyện tập
    Bảng chia 8
    Luyện tập
    So sánh số bé bằng mấy lần số lớn
    Luyện tập
    Bảng nhân 9
    Luyện tập
    Gam
    Luyện tập
    Bảng chia 9
    Luyện tập
    Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
    Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
    Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
    Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
    Giới thiệu bảng nhân
    Giới thiệu bảng chia
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Làm quen với biểu thức
    Tính giá trị của biêu thức
    Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
    Luyện tập
    Tính giá trị cuỷa biểu thức (tiếp theo)
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Hình chữ nhật
    Hình vuông
    Chu vi hình chữ nhật
    Chu vi hình vuông
    Luyện tập
    Luyện tập chung
3 CÁC SỐ ĐẾN 10 000
    Các số có bốn chữ số
    Luyện tập
    Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
    Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
    Số 10 000 - Luyện tập
    Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
    Luyện tập
    So sánh các số trong phạm vi 10 000
    Luyện tập
    Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
    Luyện tập
    Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Tháng - Năm
    Luyện tập
    Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
    Vẽ trang trí hình tròn
    Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
    Luyện tập
    Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
    Luyện tập
    Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
    Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
    Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Làm quen với chữ số La Mã
    Luyện tập
    Thực hành xem đồng hồ
    Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
    Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
    Luyện tập
    Luyện tập
    Tiền Việt Nam
    Luyện tập
    Làm quen với thống kê số liệu
    Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
    Luyện tập
4 CÁC SỐ ĐẾN 100 000
    Các số có năm chữ số
    Luyện tập
    Các số có năm chữ số (tiếp theo)
    Luyện tập
    Số 100 000 - Luyện tập
    So sánh các số trong phạm vi 100 000
    Luyện tập
    Luyện tập
    Diện tích của một hình
    Đơn vị đo điện tích. Xăng-ti-mét vuông
    Diện tích hình chữ nhật
    Luyện tập
    Diện tích hình vuông
    Luyện tập
    Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
    Luyện tập
    Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
    Tiền Việt Nam
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Nhân có năm chữ số với số có một chữ số
    Luyện tập
    Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
    Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
    Luyện tập
    Luyện tập
    Luyện tập chung
5 ÔN TẬP CUỐI NĂM
    Ôn tập các số đến 100 000
    Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
    Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 00
    Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 00 (tiếp theo)
    Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 00
    Ôn tập về hình học
    Ôn tập về hình học (tiếp theo)
    Ôn tập về giải toán
    Ôn tập về giải toán (tiêp theo)
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
181 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
ĐỖ ĐÌNH HOAN
Tác giả
NGUYỄN ÁNG, ĐỖ TIẾN ĐẠT, ĐÀO THÁI LAI, ĐỖ TRUNG HIỆU, TRẦN DIÊN HIỂN, PHẠM THANH TÂM, VŨ DƯƠNG THỤY

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 3