Soạn bài Mùa thu của em trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Mùa thu của em trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu ?


Câu 1

Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu ?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 1, 2 và tìm những màu sắc của mùa thu. 

Trả lời : Bài thơ tả nhiều màu sắc của mùa thu như: sắc vàng của hoa cúc, màu xanh của cốm mới. 


Câu 2

Những hình ảnh nào gợi các hoạt động của học sinh vào mùa thu?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 3, 4 và tìm những hoạt động của các bạn học sinh.

Trả lời : Những hình ảnh sau đây gợi ra các hoạt động của học sinh vào mùa thu: các em rước đèn họp bạn vào dịp Tết Trung thu, các em vui vẻ bước vào năm học mới có bạn, thầy mong đợi.


Câu 3

Hãy tìm hình ảnh so sánh trong khổ thơ 1:

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 1 và tìm những sự vật được so sánh với nhau.

Trả lời: Trong khổ thơ 1 có hai hình ảnh so sánh là:

+ Hoa cúc nở vàng như nghìn con mắt mở nhìn bầu trời êm.

+ Mùi hương như gợi từ màu lá sen.

Nội dung: Tình yêu mến của bạn nhỏ với vẻ đẹp của mùa thu.


Bài đọc

Mùa thu của em

Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.

Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen.

Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám
Chị Hằng xuống xem.

Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa thu.

                    QUANG HUY

- Cốm: món ăn làm bằng thóc nếp non rang chín, giã dẹt, bỏ vỏ trấu, có màu xanh. Cốm thường được gói trong lá sen nên có mùi thơm của lá sen.

- Chị Hằng: chỉ mặt trăng.

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu: So sánh trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Soạn bài Cuộc họp của chữ viết trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Chính tả: Mùa thu của em trang 45 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp trang 45 SGK Tiếng Việt 3 tập 1