BT cuối tuần Tiếng Việt

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2 bao gồm các bài tập về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn đã học trong tuần đầy đủ học kì 1, 2 có đáp án và lời giải chi tiết

Tuần 1: Em là học sinh


Tuần 3: Bạn bè


Tuần 4: Bạn bè


Tuần 2: Em là học sinh


Tuần 7: Thầy cô


Tuần 8: Thầy cô


Tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1


Tuần 5: Trường học


Tuần 6: Trường học


Tuần 10: Ông bà


Tuần 13: Cha mẹ


Tuần 11: Ông bà


Tuần 16: Bạn trong nhà


Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1


Tuần 12: Cha mẹ


Tuần 14: Anh em


Tuần 15: Anh em


Tuần 17: Bạn trong nhà