Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 39

Giải câu 1,2 bài 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 39 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết tên các cây mà bạn biết vào chỗ ... trong khung cho phù hợp.


Câu 1

Viết tên các cây mà bạn biết vào chỗ ... trong khung cho phù hợp. 

Gợi ý: Em hãy liệt kê các cây hoa, cây gỗ, cây rau mà em biết để điền vào bảng.

Trả lời:


Câu 2

Viết tên các con vật mà bạn biết vào chỗ …. trong khung cho phù hợp.

Gợi ý: Em hãy liệt kê những con vật có ích với con người và những con vật có hại với con người vào khung phía dưới.

Trả lời: Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo