Bài 22: Cây rau trang 25

Giải câu 1, 2 bài 22: Cây rau trang 2,3 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết vào ô trống tên cây, tên các bộ phận của cây.


Câu 1

Viết vào ô trống tên cây, tên các bộ phận của cây.


Gợi ý: Em hãy quan sát các bức tranh để viết tên cây và tên các bộ phận của cây. Cây thường có các bộ phận gì?

Trả lời: 


Câu 2

 Đánh dấu x vào ô trống ứng với các phần của cây làm thức ăn


Gợi ý: Em quan sát hai bức tranh và xem được các phần của cây làm thức ăn có thể là củ, quả, lá…..

Trả lời:


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 23: Cây hoa trang 26
Bài 24: Cây gỗ trang 27
Bài 25: Con cá trang 28
Bài 26: Con gà trang 29
Bài 27: Con mèo trang 30
Bài 28: Con muỗi trang 31
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật trang 32
Bài 30: Trời nắng, trời mưa trang 34
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời trang 35
Bài 32: Gió trang 36