Bài 33: Trời nóng, trời rét trang 37

Giải câu 1,2 bài 1: Trời nóng, trời rét trang 37 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ R vào ô trống dưới hình vẽ cảnh trời rét. Viết chữ N vào ô trống dưới hình vẽ cảnh trời nóng.


Câu 1

Viết chữ R vào ô trống dưới hình vẽ cảnh trời rét.

Viết chữ N vào ô trống dưới hình vẽ cảnh trời nóng. 


Gợi ý: Em quan sát 2 bức tranh và chỉ ra bức tranh nào trời rét, bức tranh nào trời nóng. Em hãy quan sát trang phục của các bạn, quần dài hay quần ngắn, áo khoác hay áo cọc… Cây cối là cây xanh um tùm hay cây trơ chụi lá.

Trả lời:


Câu 2

 Điền các từ: lạnh buốt, ra mồ hôi, khó chịu, run lên, sởn gai ốc vào chỗ ……………..cho phù hợp.

a) Khi trời nóng, ta có cảm giác………………………….

b) Khi trời rét, nếu sờ tay vào nước lã để ngoài trời, ta cảm thấy ………………………. như sờ tay vào nước đá. Nếu không mặc đủ ấm, ta sẽ bị rét ……………….. và da của ta sẽ bị …………………….

Gợi ý: Em hãy đọc các câu về đặc điểm của trời nóng và trời rét. Em sẽ có cảm giác như thế nào.

Trả lời:

a)  Khi trời nóng, ta có cảm giác khó chịu, ra mồ hôi. 

b)  Khi trời rét, nếu sờ tay vào nước lã để ngoài trời, ta cảm thấy lạnh buốt như sờ tay vào nước đá. Nếu không mặc đủ ấm, ta sẽ bị rét run lên và da của ta sẽ bị sởn gai ốc.


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 34: Thời tiết trang 38
Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 39