Bài 24: Cây gỗ trang 27

Giải câu 1 2 bài 24: Cây gỗ trang 27 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1:Viết vào ô trống tên các bộ phận của cây gỗ.


Câu 1

Viết vào ô trống tên các bộ phận của cây gỗ. 


Gợi ý: Em hãy quan sát cây gỗ và chỉ ra các bộ phận của cây. Cây có những bộ phận nào? Bộ phận trên cùng của cây xum xê là bộ phận nào? Bộ phận ở giữa, dài, to là bộ phận nào?

Trả lời:


Câu 2

 Hãy viết về lợi ích của cây gỗ

Gợi ý: Em hãy suy nghĩ và chỉ ra những lợi ích của cây gỗ. Khi em đứng dưới cây gỗ em sẽ cảm thấy như thế nào? Các đồ dùng em làm có được làm bằng gỗ không? Những nơi đồi núi vì sao trồng nhiều cây gỗ?

Trả lời

-   Cây gỗ có nhiều tán lá giúp che mát cho chúng ta.

-   Cây gỗ có thể lấy gỗ làm vật dụng sinh hoạt.

-   Nó giúp chống xói mòn khi lũ đến.


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây. 

Bài giải tiếp theo
Bài 25: Con cá trang 28
Bài 26: Con gà trang 29
Bài 27: Con mèo trang 30
Bài 28: Con muỗi trang 31
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật trang 32
Bài 30: Trời nắng, trời mưa trang 34
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời trang 35
Bài 32: Gió trang 36
Bài 33: Trời nóng, trời rét trang 37
Bài 34: Thời tiết trang 38