Bài 26: Con gà trang 29

Giải câu 1,2 bài 26: Con gà trang 29 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Nối ô chữ với từng bộ phận của con gà cho phù hợp.


Câu 1

Nối ô chữ với từng bộ phận của con gà cho phù hợp


Gợi ý: Em hãy quan sát con gà và chỉ ra các bộ phận của nó. Con gà có các bộ phận như đầu, chân, lông, mỏ, cánh…..

Trả lời:


Câu 2

Nối ô chữ vào từng hình vẽ sao cho phù hợp.


Gợi ý: Em quan sát ba bức tranh về ba con gà và hãy chỉ ra đâu là con gà trống, con mái và gà con. Chúng có tiếng kêu như thế nào?

Trả lời:


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 27: Con mèo trang 30
Bài 28: Con muỗi trang 31
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật trang 32
Bài 30: Trời nắng, trời mưa trang 34
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời trang 35
Bài 32: Gió trang 36
Bài 33: Trời nóng, trời rét trang 37
Bài 34: Thời tiết trang 38
Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 39

Bài học bổ sung
Hãy tả một con gà trống mà em chăm sóc