Bài 28: Con muỗi trang 31

Giải câu 1,2 bài 28: Con muỗi trang 31 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết vào ô trống tên các bộ phận của con muỗi.


Câu 1

Viết vào ô trống tên các bộ phận của con muỗi.


Gợi ý: Em hãy quan sát hình ảnh và chỉ ra các bộ phận của con muỗi. Nó cũng có một số bộ phận giống với những con vật khác không?

Trả lời:


Câu 2

Viết chữ đ vào ô trống  ứng với ý bạn cho là đúng.

Trả lời:


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật trang 32
Bài 30: Trời nắng, trời mưa trang 34
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời trang 35
Bài 32: Gió trang 36
Bài 33: Trời nóng, trời rét trang 37
Bài 34: Thời tiết trang 38
Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 39