Bài 27: Con mèo trang 30

Giải câu 1,2 bài 27: Con mèo trang 30 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết vào ô trống tên các bộ phận của con mèo.


Câu 1

Viết vào ô trống tên các bộ phận của con mèo.


Gợi ý: Em hãy quan sát con mèo và viết tên các bộ phận của nó vào ô trống. Mèo có những bộ phận như đầu, mắt, thân, chân…..

Trả lời:


Câu 2

Nuôi mèo để làm gì?

Gợi ý: Em quan sát và thấy mèo có những lợi ích gì? Kẻ thù là loại chuột là con vật gì nhỉ?

Trả lời:

-   Nuôi mèo để làm cảnh.

-   Nuổi mèo để bắt chuột.


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 28: Con muỗi trang 31
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật trang 32
Bài 30: Trời nắng, trời mưa trang 34
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời trang 35
Bài 32: Gió trang 36
Bài 33: Trời nóng, trời rét trang 37
Bài 34: Thời tiết trang 38
Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 39