Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật trang 32

Giải câu 1,2 bài 29: Nhận biết cây cối và con vật trang 32,33 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết tên các cây vào bảng cho phù hợp.


Câu 1

Viết tên các cây vào bảng cho phù hợp. 


Gợi ý: Em hãy quan sát các cây và xác định các cây hoa, cây gỗ, cây rau vào bảng bên dưới.

Trả lời:


Câu 2

Viết tên các con vật vào bảng sao cho phù hợp.

Gợi ý: Em hãy quan sát các bức tranh về các con vật. Em hãy chỉ ra các con vật có ích trong cuộc sống và con nào có hại. Con chó giúp ích gì trong cuộc sống chúng ta. Con rán, con chuột có phải con vật có hại không?

Trả lời: 


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây.  

Bài giải tiếp theo
Bài 30: Trời nắng, trời mưa trang 34
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời trang 35
Bài 32: Gió trang 36
Bài 33: Trời nóng, trời rét trang 37
Bài 34: Thời tiết trang 38
Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 39