Bài 23: Cây hoa trang 26

Giải câu 1,2 bài 23: Cây hoa trang 26 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết vào ô trống tên các bộ phận của cây hoa.


Câu 1

Viết vào ô trống tên các bộ phận của cây hoa.


Gợi ý: Em hãy quan sát cây hoa trong ảnh và chỉ ra đây là cây hoa gì? cây hoa này có những bộ phận nào? 

Trả lời:


Câu 2

 Vẽ 1 cây hoa. Viết tên cây hoa và tên các bộ phận của cây hoa đó.

Trả lời: 

                    Hình ảnh minh họa:

 


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây.

Bài giải tiếp theo
Bài 24: Cây gỗ trang 27
Bài 25: Con cá trang 28
Bài 26: Con gà trang 29
Bài 27: Con mèo trang 30
Bài 28: Con muỗi trang 31
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật trang 32
Bài 30: Trời nắng, trời mưa trang 34
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời trang 35
Bài 32: Gió trang 36
Bài 33: Trời nóng, trời rét trang 37