Bài 34: Thời tiết trang 38

Giải câu 1, 2 bài 34: Thời tiết trang 38 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Nối ô chữ với hình vẽ cho phù hợp.


Câu 1

Nối các ô chữ với hình vẽ sao cho phù hợp.


Gợi ý: Em hãy quan sát các bức tranh và đặc điểm của mỗi bức tranh để xác định đâu là trời rét, trời nắng, trời mưa, trời đang có gió.

Trả lời:


Câu 2

Điền các từ nắng, rét, nhiều, gió, nhẹ vào chỗ ………. cho phù hợp.

a) Thời tiết có ngày ………………………, có ngày mưa, có ngày nóng, có ngày …………………………., có khi có …………………… mạnh, có khi có gió …………………………………………, cũng có khi nặng gió.

b) Bầu trời có lúc ít mây, có lúc ………………… mây.

Gợi ý: Em hãy đọc các câu và điền từ phù hợp.

Trả lời:

a) Thời tiết có ngày nắng, có ngày mưa, có ngày nóng, có ngày rét, có khi có gió mạnh, có khi có gió nhẹ, cũng có khi nặng gió.

b)  Bầu trời có lúc ít mây, có lúc nhiều mây.


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 39