Bài 1 trang 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn câu sai Trong chuyển động tròn đều bán kính r , chu kì T , tần số f


Chọn câu sai

Trong chuyển động tròn đều bán kính r , chu kì T , tần số f

A. Chất điểm đi được một vòng trên đường tròn hết T giây

B. Cứ mỗi giây , chất điểm đi được f vòng , tức là đi được một quãng đường bằng \(2f\pi r\)

C. Chất điểm đi được f vòng trong T giây

D. Nếu chu kì T tăng lên hai lần thì tần số f giảm đi hai lần

Giải :

Chọn C

Vì chu kì tỉ lệ nghịch với tần số theo công thức \(T = {1 \over f}\) 

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 40 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan