VNEN Toán

Giải sách hướng dẫn học Toán lớp 5 VNEN với lời giải chi tiết dễ hiểu kèm phương pháp cho tất cả các bài, hoạt động và các trang trong sách

Chương 1 : Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


Chương 2 : Số thập phân. Các phép tính với số thập phân


Chương 4 : Số đo thời gian. Toán chuyển động đều


Chương 5 : Ôn tập


Chương 3 : Hình học