Môn Văn

Soạn văn lớp 8 đầy đủ tất cả bài, ngắn gọn nhất như là cuốn để học tốt Ngữ văn 8. Giúp học sinh soạn bài, tóm tắt, phân tích, thuyết minh, nghị luận,... đầy đủ các bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

Bài 1 SGK Ngữ văn 8


Bài 2 SGK Ngữ văn 8


Bài 3 SGK Ngữ văn 8


Bài 4 SGK Ngữ văn 8


Bài 5 SGK Ngữ văn 8


Bài 6 SGK Ngữ văn 8


Bài 7 SGK Ngữ văn 8


Bài 8 SGK Ngữ văn 8


Bài 9 SGK Ngữ văn 8


Bài 10 SGK Ngữ văn 8


Bài 11 SGK Ngữ văn 8


Bài 12 SGK Ngữ văn 8


Bài 13 SGK Ngữ văn 8


Bài 14 SGK Ngữ văn 8


Bài 15 SGK Ngữ văn 8


Bài 16 SGK Ngữ văn 8


Bài 17 SGK Ngữ văn 8


Bài 18 SGK Ngữ Văn 8


Bài 19 SGK Ngữ văn 8


Bài 20 SGK Ngữ văn 8


Bài 21 SGK Ngữ văn 8


Bài 22 SGK Ngữ văn 8


Bài 23 SGK Ngữ văn 8


Bài 24 SGK Ngữ văn 8


Bài 25 SGK Ngữ văn 8


Bài 26 SGK Ngữ văn 8


Bài 27 SGK Ngữ văn 8


Bài 28 SGK Ngữ văn 8


Bài 29 SGK Ngữ văn 8


Bài 30 SGK Ngữ văn 8


Bài 31 SGK Ngữ văn 8


Bài 32 SGK Ngữ văn 8


Bài 33 SGK Ngữ văn 8


Bài 34 SGK Ngữ văn 8


Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo - Ngữ văn 8


Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 8


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Học kì 1 - Ngữ văn 8


Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 8


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Học kì 2 - Ngữ văn 8


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - NGỮ VĂN 8