Ôn tập phần Tập làm văn - Ngữ văn 8 tập 2


Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn - Ngữ văn 8 tập 2

Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn trang 151 SGK Ngữ Văn 8 tập 2. Câu 11. Thế nào là văn bản tường trình, văn bản thông báo? Hãy phân biệt mục đích và cách viết hai loại văn bản đó.


Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn - Ngắn gọn nhất - Ngữ văn 8 tập 2

Soạn Văn lớp 8 ngắn gọn tập 2 bài Ôn tập phần tập làm văn. Câu 1: Văn bản cần phải có sự thống nhất vì nếu không có sự thống nhất văn bản sẽ bị phân tán, không tập trung vào được vấn đề chính hoặc lạc sang vấn đề khác trong khi triển khai văn bản.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung