Tải Ngữ văn 8 - Tập hai

Ngữ văn 8 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Bài 18
    Nhớ rừng
    Ông đồ
    Câu nghi vấn
    Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Bài 19
    Quê hương
    Khi con tu hú
    Câu nghi vấn (tiếp theo)
    Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Bài 20
    Câu cầu khiến
    Tức cảnh Pác Bó
    Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
    Ôn tập về văn bản thuyết minh
Bài 21
    Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
    Đi đường (Tẩu lộ)
    Câu cảm thán
    Câu trần thuật
    Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh (làm tại lớp)
Bài 22
    Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
    Câu phủ định
    Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
Bài 23
    Hịch tướng sĩ
    Hành động nói
    Trả bài tập làm văn số 5
Bài 24
    Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)
    Hành động nói (tiếp theo)
    Ôn tập về luận điểm
Bài 25
    Viết đoạn văn trình bày luận điểm
    Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
    Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
    Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận (làm tại lớp)
Bài 26
    Hội thoại
    Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp)
    Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Bài 27
    Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)
    Hội thoại (tiếp theo)
    Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
Bài 28
    Kiểm tra Văn
    Lựa chọn trật tự từ trong câu
    Trả bài tập làm văn số 6
    Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Bài 29
    Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)
    Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)
    Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
Bài 30
    Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)
    Chương trình địa phương (phần Văn)
    Viết bài tập làm văn số 7 - Văn nghị luận (làm tại lớp)
Bài 31
    Tổng kết phần Văn
    Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
    Văn bản tường trình
    Luyện tập làm văn bản tường trình
Bài 32
    Trả bài kiểm tra Văn
    Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)
    Trả bài tập làm văn số 7
    Văn bản thông báo
Bài 33
    Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
    Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
    Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Bài 34
    Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
    Luyện tập làm văn bản thông báo
    Ôn tập phần Tập làm văn
    Phụ lục : Bảng tra yếu tố Hán Việt

Thông tin

Bản quyền
Năm xuất bản
2019
Số trang
160 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên
NGUYỄN KHẮC PHI
Chủ biên phần Văn
NGUYỄN HOÀNH KHUNG
Chủ biên phần Tiếng Việt
NGUYỄN MINH THUYẾT
Chủ biên phần Tập làm văn
TRẦN ĐÌNH SỬ
Tác giả
LÊ A, DIỆP QUANG BAN, HỒNG DÂN, ĐỖ KIM HỒI, BÙI MẠNH HÙNG, LÊ QUANG HƯNG, LÊ XUÂN THẠI, LÃ NHÂM THÌN, ĐỖ NGỌC THỐNG, PHÙNG VĂN TỬU

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 8