Tải Sinh học 8

Sinh học 8

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Mục lục
    Lời nói đầu
Lời nói đầu
    Bài 1 Bài mở đầu
Chương I Khái quát về cơ thể người
    Bài 2 Cấu tạo cơ thể người
    Bài 3 Tế bào
    Bài 4 Mô
    Bài 5 Thực hành : Quan sát tế bào và mô
    Bài 6 Phản xạ
Lời nói đầu
Chương II Vận động
    Bài 7 Bộ xương
    Bài 8 Cấu tạo và tính chất của xương
    Bài 9 Cấu tạo và tính chất của cơ
    Bài 10 Hoạt động của cơ
    Bài 11 Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
    Bài 12 Thực hành : Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Chương III Tuần hoàn
    Bài 13 Máu và môi trường trong cơ thể
    Bài 14 Bạch cầu - Miễn dịch
    Bài 15 Đông máu và nguyên tắc truyền máu
    Bài 16 Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
    Bài 17 Tim và mạch máu
    Bài 18 Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
    Bài 19 Thực hành : Sơ cứu cầm máu
Chương IV Hô hấp
    Bài 20 Hô hấp và các cơ quan hô hấp
    Bài 21 Hoạt động hô hấp
    Bài 22 Vệ sinh hô hấp
    Bài 23 Thực hành : Hô hấp nhân tạo
Chương V Tiêu hóa
    Bài 24 Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
    Bài 25 Tiêu hóa ở khoang miệng
    Bài 26 Thực hành : Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt
    Bài 27 Tiêu hóa ở dạ dày
    Bài 28 Tiêu hóa ở ruột non
    Bài 29 Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
    Bài 30 Vệ sinh tiêu hóa
CHƯƠNG VI Trao đổi chất và năng lượng
    Bài 31 Trao đổi chất
    Bài 32 Chuyển hóa
    Bài 33 Thân nhiệt
    Bài 34 Vitamin và muối khoáng
    Bài 35 Ôn tập học kì I
    Bài 36 Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
    Bài 37 Thực hành : Phân tích một khẩu phần cho trước
Chương VII Bài tiết
    Bài 38 Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
    Bài 39 Bài tiết nước tiểu
    Bài 40 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
Chương VIII Da
    Bài 41 Cấu tạo và chức năng của da
    Bài 42 Vệ sinh da
Chương IX Thần kinh và giác quan
    Bài 43 Giới thiệu chung hệ thần kinh
    Bài 44 Thực hành : Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống
    Bài 45 Dây thần kinh tủy
    Bài 46 Trụ não, tiểu não, não trung gian
    bài 47 Đại não
    Bài 48 Hệ thần kinh sinh dưỡng
    Bài 49 Cơ quan phân tích thị giác
    Bài 50 Vệ sinh mắt
    Bài 51 Cơ quan phân tích thính giác
    Bài 52 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
    Bài 53 Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
    Bài 54 Vệ sinh hệ thần kinh
Chương X Nội tiết
    Bài 55 Giới thiệu chung hệ nội tiết
    Bài 56 Tuyến yên, tuyến giáp
    Bài 57 Tuyến tụy và tuyến trên thận
    Bài 58 Tuyến sinh dục
    Bài 59 Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
CHƯƠNG XI Sinh sản
    Bài 60 Cơ quan sinh dục nam
    Bài 61 Cơ quan sinh dục nữ
    Bài 62 Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
    Bài 63 Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
    Bài 64 Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục)
    Bài 65 Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người
    Bài 66 Ôn tập - Tổng kết
Lời nói đầu
    Bài 1 Bài mở đầu
Chương I Khái quát về cơ thể người
    Bài 2 Cấu tạo cơ thể người
    Bài 3 Tế bào
    Bài 4 Mô
    Bài 5 Thực hành: Quan sát tế bào và mô
    Bài 6 Phản xạ
Chương 2 Vận động
    Bài 7 Bộ xương
    Bài 8 Cấu tạo và tính chất của xương
    Bài 9 Cấu tạo và tính chất của cơ
    Bài 10 Hoạt động của cơ
    Bài 11 Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
    Bài 12 Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Chương III Tuần hoàn
    Bài 13 Máu và môi trường trong cơ thể
    Bài 14 Bạch cầu - Miễn dịch
    Bài 15 Đông máu và nguyên tắc truyền máu
    Bài 16 Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
    Bài 17 Tim và mạch máu
    Bài 18 Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
    Bài 19 Thực hành: Sơ cứu cầm máu
Chướng IV Hô hấp
    Bài 20 Hô hấp và các cơ quan hô hấp
    Bài 21 Hoạt động hô hấp
    Bài 22 Vệ sinh hô hấp
    Bài 23 Thực hành: Hô hấp nhân tạo
Chương V Tiêu hóa
    Bài 24 Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
    Bài 25 Tiêu hóa ở khoang miệng
    Bài 26 Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt
    Bài 27 Tiêu hóa ở dạ dày
    Bài 28 Tiêu hóa ở ruột non
    Bài 29 Hấp thu chất dinh dưỡng và thải phân
    Bài 30 Vệ sinh tiêu hóa
Chương VI Trao đổi chất và năng lượng
    Bài 31 Trao đổi chất
    Bài 32 Chuyển hóa
    Bài 33 Thân nhiệt
    Bài 34 Vitamin và muối khoáng
    Bài 35 Ôn tập học kì I
    Bài 36 Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
    Bài 37 Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước
Chương VII Bài tiết
    Bài 38 Bài tiết và cấu tạo hệ bào tiết nước tiểu
    Bài 39 Bài tiết nước tiểu
    Bài 40 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
Chương VIII Da
    Bài 41 Cấu tạo và chức năng của da
    Bài 42 Vệ sinh da
Chương IX Thần kinh và giác quan
    Bài 43 Giới thiệu chung hệ thần kinh
    Bài 44 Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quân đến cấu tạo) của tủy sống
    Bài 45 Dây thần kinh tủy
    Bài 46 Trụ não, tiểu não, não trung gian
    Bài 47 Đại não
    Bài 48 Hệ thần kinh sinh dưỡng
    Bài 49 Cơ quan phân tích thị giác
    Bài 50 Vệ sinh mắt
    Bài 51 Cơ quan phân tích thính giác
    Bài 52 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
    Bài 53 Hoạt đông thần kinh cấp cao ở người
    Bài 54 Vệ sinh hệ thần kinh
Chương X Nội tiết
    Bài 55 Giới thiệu chung hệ nội tiết
    Bài 56 Tuyến yên, tuyến giáp
    Bài 57 Tuyến tụy và tuyến trên thận
    Bào 58 Tuyến sinh dục
    Bài 59 Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
Chương XI Sinh sản
    Bài 60 Cơ quan sinh dục nam
    Bài 61 Cơ quan sinh dục nữ
    Bài 62 Thụ tinh, thu thai và sự phát triển của thai
    Bài 63 Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
    Bài 64 Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục)
    Bài 65 Đại dịch AIDS. Thảm họa loài người
    Bài 66 Ôn tập. Tổng kết

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
214 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên
NGUYỄN QUANG VINH
Tác giả
TRẦN ĐĂNG CÁT, ĐỖ MẠNH HÙNG

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 8