Trong đầm gì đẹp bằng sen


Nêu ý kiến của em về vẻ đẹp của bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen

Trong đầm gì đẹp bằng sen là một bài ca dao hay và đẹp không chỉ ở hình ảnh thơ mà còn ở những lớp nghĩa sâu sắc, giàu tính nhân văn.


Bài học tiếp theo

Tắt Đèn - Ngô Tất Tố
Người thầy đầu tiên
Văn bản tường trình - Văn bản thông báo
Văn tự sự lớp 8
Văn Thuyết Minh lớp 8

Bài học bổ sung