Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 2 bài 2

Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam được soạn theo chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ GD được TimDapAnsưu tầm và đăng tải. Hi vọng, với mẫu giáo án điện tử lớp 10 này, quý thầy cô sẽ có thêm tài liệu tham khảo chất lượng để xây dựng bài dạy thú vị giúp các bạn học sinh tiếp thu bài hiệu quả.

BÀI 2

LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Tiết 5: Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam

PHẦN I: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

  • HS tìm hiểu về thời kì hình thành, thời kì xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Về kỹ năng

  • Hiểu được những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt nam.

3. Về thái độ

  • Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

4. Định hướng phát triển năng lực

  • Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập.
  • Bước đầu hình thành ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ của các lực lượng vũ trang.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung:

A – Lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam

I – Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.

  1. Thời kỳ hình thành.
  2. Thời kỳ xây dựng trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

II. Trọng tâm:

2- Thời kỳ xây dựng trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

III. THỜI GIAN: 45 PHÚT

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức: Tập trung theo lớp học.

2. Phương pháp:

Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình, trực quan, đặt vấn đề, nêu câu hỏi, gợi ý, hướng dẫn học sinh thảo luận và trả lời, ghi chép những nội dung kết luận của giáo viên.

Học sinh chú ý lắng nghe, quan sát, thảo luận, ghi chép những ý chính.

V. ĐỊA ĐIỂM: Tại phòng học máy chiếu.

VI. VẬT CHẤT

  • Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10.
  • Tranh ảnh, máy chiếu….

PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI (5 PHÚT)

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục, vật chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phổ biến các quy định

3. Kiểm tra bài cũ:

Em hãy nêu tổng quát truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta? (6 truyền thống)

4. Phổ biến ý định giảng bài

II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI (35 PHÚT)

Hoạt động GV và HS

Nội dung

- GV khái quát quá trình hình thành của quân đội nhân dân Việt Nam.

- HS chú ý lắng nghe tiếp thu ý kiến và ghi chọn lọc vào vở.

- GV nêu nhiệm vụ cũng như trận thắng đầu tiên là hạ đồn Phay Khắt, Nà Ngần của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

- GV nêu quá trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Gv: Từ 1946 Quân đội dã thành lập những đại đoàn chủ lực nào?

HS: Gồm đại đoàn bộ binh 308, đại đoàn bộ binh 312, 320. đại đoàn công pháo 351, đại doàn bộ binh 316.

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu về quá trình chiến đấu và chiến thắng trong hai cuộc khỏng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xõm lược.

- GV: nêu những chiến công của các anh hùng trong thời kì này?

- HS: La Văn Cầu chặt cánh tay bị thương tiếp tục chiến đấu, Bế Văn Đàn dùng vai mình làm giá súng, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

- GV khái quát những chiến công của QĐND trong đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với những chiến thắng ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài.

- Gv: Em hãy nêu tên các anh hùng trong thời kì kháng chiến chống đế quốc Mĩ?

- HS: Lê Mã Lương, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, anh hùng Phạm Tuân bắn rơi pháo đài bay của Mỹ...

- GV hướng dẫn trả lời và bổ sung.

- GV đề cập nhiệm vụ và phương hướng xây dựng QĐND trong tình hình hiện nay dể quân đội mãi mãi trung thành với Đảng, với tổ quốc, Với nhân dân.

- HS lắng nghe GV tổng kết bài và rút ra kết luận.

A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

I. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam

1. Thời kỳ hình thành (15ph)

- Trong chính cương vắn tắt của Đảng tháng 2/1930, đã đề cập tới việc “Tổ chức ra quân đội công nông”

- Trong Luận Cương Chính Trị tháng 10/1930, xác định nhiệm vụ: “Vũ trang cho công nông”, “Lập quân đội công nông”, “Tổ chức đội tự vệ công nông”.

- Trong cao trào Xô Viết - Nghệ tĩnh, tự vệ đỏ ra đời. Đó là nền móng đầu tiên của LLVT cách mạng, của quân đội cách mạng nước ta.

- Từ cuối năm 1939, cách mạng Việt Nam chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt nhiệm vụ trọng tâm vào giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

- Ngày 22/12/1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại Cao Bằng. Đội gồm 34 người (3 nữ), có 34 khẩu súng đủ các loại, do đồng chí Võ Nguyên Giáp tổ chức lãnh đạo, chỉ huy. Đó là đội quân chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam.

- Tháng 4 năm 1945, Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang cả nước thành lập Việt Nam Giải Phóng Quân.

- Trong cách mạng háng 8/1945, Việt Nam giải phóng quân mới có 5000 người, vũ khí gậy tày, súng kíp, đã hăng hái cùng toàn dân chiến đấu giành chính quyền trong cả nước.

2. Thời kì xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược. (22ph)

a) Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954):

* Quá trình phát triển: Quân đội phát triển nhanh, từ các dơn vị du kích, đơn vị nhỏ, phát triển thành các đơn vị chính quy.

- Cách mạng tháng 8 thành công, Việt Nam giải phóng quân được đổi tên thành Vệ quốc Đoàn.

- Ngày 22/5/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh số 72/SL về quân đội quốc gia Việt Nam. Năm 1951, quân đội quốc gia đổi tên thành QĐND Việt Nam.

- Ngày 28/8/1949 thành lập đại đoàn bộ binh 308, là đại đoàn chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam.

- Ngày 17/12/1950 thành lập đại đoàn bộ binh 312.

- Tháng 2/1951 thành lập đại đoàn bộ binh 320.

- Ngày 27/3/1951 thành lập đại đoàn công pháo 351.

- Ngày 1/5/1951 thành lập đại đoàn bộ binh 316.

* Quân đội chiến đấu, chiến thắng:

- Từ thu đông 1948 đến đầu năm 1950, bộ đội mở 30 chiến dịch lớn nhỏ trên khắp các chiến trường cả nước. Qua 2 năm chiến đấu “Ta dã tiến bộ nhiều về phương tiện tác chiến cũng như về phương diện xây dựng lực lượng”.

- Sau chiến dịch Biên giới (1950), quân dân ta mở liên tiếp các chiến dịch và phối hợp với quân giải phóng Pa Thét Lào mở chiến dịch thượng Lào.

- Đông xuân 1953 - 1954, quân và dân ta thực hiện tiến công trên chiến lược trên chiến trường toàn quốc, mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 55 ngày chiến đáu, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

- Trong những chiến dịch này, đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng hi sinh quên mình: La Văn Cầu, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót...

b) Trong kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược:

- QĐND phát triển mạnh:

+ Các quân chủng, binh chủng ra đời.

+ Hệ thống nhà trường quân đội được xây dựng.

+ Có lực lượng hậu bị hùng hậu, một lớp thanh niên có sức khoẻ, có văn hoá vào quân đội theo chế độ NVQS.

- QĐND chiến đấu, chiến thắng vẻ vang. QĐND thực sự làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc.

+ Cùng nhân dân đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế quốc Mĩ.

+ Đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mĩ, bảo vệ miền bắc XHCN.

+ Mùa xuân năm 1975, quân dân ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh. Thực hiện trọn vẹn di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào”.

b) Thời kì xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN:

- Đất nước thống nhất, cả nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

- QĐND Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ngày 17/10/1989, Đảng ta quyết định lấy ngày 22/12/1944 là ngày thành lập QĐND Việt Nam, đồng thời là ngày hội QPTD.

PHẦN III: KẾT THÚC HUẤN LUYỆN (5 phút)

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Trên đây TimDapAnchia sẻ Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo tham khảo, chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới

.........................................

Ngoài Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Giáo án mới nhất