Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 10 bài 1: Truyền thống đánh giặc và giữ nước của dân tộc Việt Nam

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 10 bài 1

Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 10 bài 1: Truyền thống đánh giặc và giữ nước của dân tộc Việt Nam được soạn theo chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ GD. Hi vọng, với mẫu giáo án điện tử lớp 10 này, quý thầy cô sẽ có thêm tài liệu tham khảo chất lượng để xây dựng bài dạy thú vị giúp các em học sinh tiếp thu bài hiệu quả.

BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

(số tiết: 04)

Tiết 1: LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

 • Về kiến thức:
  • Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
  • Hiểu được những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước; ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.
 • Về kĩ năng:
  • Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc Việt Nam.
  • Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.
 • Về thái độ:
  • Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

2. Yêu cầu:

Hình thành ý thức chân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.

Xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Nội dung: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên

Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I – TK X)

Các cuộc chiến tranh giữ nước (TK X-TK XIX)

Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực đân nửa phong kiến

Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 – 1954)

Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975)

2. Trọng tâm:

Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

3. Thời gian

Tổng số: 4 tiết.

Phân bố thời gian:

Tiết 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam.

Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.

 • Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước
 • Truyền thống lấy nhỏ chống lớn , lấy ít địch nhiều

Tiết 3: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước

 • Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh toàn diện
 • Truyền thống thắng giặc bằng trí thong minh, sang tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo.

Tiết 4: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.

 • Truyền thống đoàn kết
 • Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

III. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức:

 • Lên Lớp: tập trung.
 • Luyện Tập: HS học lý thuyết tại nhà.
 • Hội Thao: không

2. Phương pháp:

 • Đối với giáo viên: Diễn giải, giới thiệu, hỏi đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
 • Đối với học sinh: Lắng nghe, trả lời và ghi chép.

IV. ĐỊA ĐIỂM

Phòng học trường THPT Lê Qúy Đôn

V. VẬT CHẤT

 • Đối với giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, tranh ảnh ( nếu có)
 • Đối với học sinh: Vở học sinh, sách giáo khoa.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Giáo án mới nhất