Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 11 SGK Công nghệ 12

Một điện trở có thông số: 2K, 1W. Em hãy giải thích các thông số đó.


Đề bài

Một điện trở có thông số: 2K, 1W. Em hãy giải thích các thông số đó.

Lời giải chi tiết

Các thông số đó có ý nghĩa là:

- 2K: điện trở có giá trị điện trở là 2 kilô ôm (KΩ).

- 1W: điện trở có công suất định mức là 1 oát.

Bài giải tiếp theo


Từ khóa