Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển


Câu 1 trang 57 SGK Công nghệ 12

Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển?


Câu 2 trang 57 SGK Công nghệ 12

Điều khiển tự động các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển bằng tay?


Bài học tiếp theo

Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu
Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
Bài 18: Máy tăng âm
Bài 19: Máy thu thanh
Bài 20: Máy thu hình
Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

Bài học bổ sung