Bài 19: Máy thu thanh


Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 12

Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.


Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 12

Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.


Bài học tiếp theo

Bài 20: Máy thu hình
Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

Bài học bổ sung