Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống


Câu 1 trang 7 SGK Công nghệ 12

Nêu vai trò của kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống.


Câu 2 trang 7 SGK Công nghệ 12

Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em.


Bài học tiếp theo

Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm
Bài 3: Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC
Bài 5: Thực hành: Điot - Tirixto - Triac
Bài 6: Thực hành: Tranzito
Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều
Bài 8: Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản
Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc

Bài học bổ sung