Câu 1 trang 7 SGK Công nghệ 12

Nêu vai trò của kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống.


Nêu vai trò của kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống.

Trả lời:

Đối với sản xuất :  

Điều khiển và tự động hoá các quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm :

+ Chế tạo máy.

+ Trong ngành luyện kim.

+ Trong nhà máy sản xuất xi măng.

+ Trong công nghiệp hoá học.

+ Trong thăm dò khai thác.

+ Trong nông nghiệp.

+ Trong ngư nghiệp.

+ Trong ngành giao thông vận tải.

+ Trong bưu chính viễn thông.

+ Ngành phát thanh truyền hình.  

2. Đối với đời sống

  Nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người :

+ Trong ngành khí tượng thuỷ văn.

+ Trong lĩnh vực y tế.

+ Trong các ngành thương mại, ngân hàng, tài chính, văn hoá, nghệ thuật . . .

+ Các thiết bị điện tử thông dụng.

Bài giải tiếp theo
Câu 2 trang 7 SGK Công nghệ 12

Bài học bổ sung
Câu 1 trang 24 SGK Công nghệ 12