Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha


Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha trang 65 SGK Công nghệ 12

Phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.


Bài học tiếp theo

Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
Bài 18: Máy tăng âm
Bài 19: Máy thu thanh
Bài 20: Máy thu hình
Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

Bài học bổ sung