Bài 20: Máy thu hình


Câu 1 trang 81 SGK Công nghệ 12

Nêu nguyên lí làm việc của máy thu hình màu qua sơ đồ khối.


Câu 2 trang 81 SGK Công nghệ 12

Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?


Câu 3 trang 81 SGK Công nghệ 12

Làm thế nào để có được màu tự nhiên trên màn hình màu?


Bài học tiếp theo

Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến

máy thu hình may thu hinh