Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều


Câu 1 trang 41 SGK Công nghệ 12

Thế nào là mạch điện tử?


Câu 2 trang 41 SGK Công nghệ 12

Trình bày cách phân loại mạch điện tử.


Câu 3 trang 41 SGK Công nghệ 12

Vẽ sơ đồ khối chức năng của mạch điện một chiều và nêu nhiệm vụ của từng khối.


Câu 4 trang 41 SGK Công nghệ 12

Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị đánh thủng thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?


Bài học tiếp theo

Bài 8: Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản
Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc
Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito
Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu
Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Bài học bổ sung