Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần


Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần trang 82 SGK Công nghệ 12

Tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện theo bản vẽ.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung