Trả lời câu hỏi Bài 18 trang 74 SGK Công nghệ 12

Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian và khuếch đại công suất có điểm gì giống nhau về chức năng?


Đề bài

Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian và khuếch đại công suất có điểm gì giống nhau về chức năng?

Lời giải chi tiết

- Đều dùng để khuếch đại tín hiệu.

Bài giải tiếp theo


Từ khóa