Trả lời câu hỏi Bài 17 trang 70 SGK Công nghệ 12

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp giống và khác nhau ở điểm nào?


Đề bài

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp giống và khác nhau ở điểm nào?

Lời giải chi tiết

- Giống nhau: đều là phần phát thông tin.

- Khác nhau:

+ Vô tuyến truyền hình: đường truyền dòng vô tuyến.

+ Truyền hình cáp: đường truyền là dây dẫn tín hiệu.

Bài giải tiếp theo


Từ khóa