Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc trang 51 SGK Công nghệ 12

Lắp được các linh kiện điện tử lên bo mạch thử theo đúng sơ đồ nguyên lí ở hình 9.1 SGK.


+ Giới thiệu mục tiêu tiết học :

- Lắp được các linh kiện điện tử lên bo mạch thử theo đúng sơ đồ nguyên lí ở hình 9.1 SGK.

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Kiểm tra loại tốt xấu và phân biệt điện cực của 4 điôt tiếp mặt.

Bước 2: Bố trí linh kiện lên bo mạch thử theo sơ đồ nguyên lí hình 9.1.

Bước 3: GV kiểm tra mạch lắp ráp.

Bước 4: Đóng điện và đo điện áp một chiều ra khi có tụ lọc và khi không có tụ lọc, ghi kết quả vào mục 3 bản báo cáo thực hành theo mẫu.

   Cấp nguồn cho chạy máy thu thanh và rút ra nhận xét, kết luận.

 

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

Bài giải tiếp theo


Từ khóa