Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 8: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 8: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả


Vẽ tĩnh vật – Lọ hoa và quả (Vẽ màu)

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 9: Vẽ tranh – Đề tài nhà giáo Việt Nam 20-11
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 10: TTMT – Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 12: Vẽ tranh – Đề tài gia đình
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 13: Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 14:TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 15: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí mặt nạ
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 16+17: Vẽ tranh – Đề tài tự do
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 18: Vẽ theo mẫu – Vẽ chân dung
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 19: Vẽ theo mẫu – Vẽ chân dung bạn

Bài học bổ sung
Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 11 + 12: vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả
Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 2: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ hình)
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 7: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả
Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 3: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ màu)


Bài giải liên quan

Bài học liên quan