Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 21: Vẽ tranh – Đề tài lao động

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 21: Vẽ tranh – Đề tài lao động


Vẽ 1 bức tranh về đề tài lao động
- Sinh hoạt gia đình: nấu cơm, lau nhà, nhặt rau,..
- Công việc, nghề nghiệp xã hội: công nhân sửa ống nước, thợ may quần áo, thợ sửa điện, bác sĩ ...

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 22 + 23: Vẽ trang trí – Tranh cổ động
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 24: Vẽ tranh – Đề tài ước mơ của em
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 25: Vẽ trang trí – Trang trí liều trại
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 27: Vẽ theo mẫu – Tập vẽ dáng người
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 28: Vẽ tranh - Minh họa truyện cổ tích

Bài học bổ sung
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 24: Vẽ tranh – Đề tài ước mơ của em


Bài giải liên quan

Bài học liên quan