Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách


Trình bày một bìa sách có kích cỡ: 14,5x20,5cm; tên sách tự chọn

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 12: Vẽ tranh – Đề tài gia đình
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 13: Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 14:TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 15: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí mặt nạ
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 16+17: Vẽ tranh – Đề tài tự do
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 18: Vẽ theo mẫu – Vẽ chân dung
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 19: Vẽ theo mẫu – Vẽ chân dung bạn
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 21: Vẽ tranh – Đề tài lao động
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 22 + 23: Vẽ trang trí – Tranh cổ động

Bài học bổ sung
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 22 + 23: Vẽ trang trí – Tranh cổ động


Bài giải liên quan

Bài học liên quan