Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 22 + 23: Vẽ trang trí – Tranh cổ động

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 22 + 23: Vẽ trang trí – Tranh cổ động


Vẽ 1 bức cổ động
- Về phòng chống :nạn tham nhũng, bạo hành học đường, bệnh thành tích,..
- Kêu gọi hưởng ứng : giờ trái đất, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, không ăn thịt chó mèo, tiết kiệm nguồn nước,...

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 24: Vẽ tranh – Đề tài ước mơ của em
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 25: Vẽ trang trí – Trang trí liều trại
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 27: Vẽ theo mẫu – Tập vẽ dáng người
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 28: Vẽ tranh - Minh họa truyện cổ tích

Bài học bổ sung
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách
Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 28: Vẽ tranh - Minh họa truyện cổ tích


Bài giải liên quan

Bài học liên quan