Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 10: TTMT – Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 10: TTMT – Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975


Câu 1

Trình bày vài nét khái quát về bối cảnh xã hội và sự phát triển của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975.

Trả lời:
- Hiệp định Genève về Đông Dương được ký kết vào ngày 20/7/1954
Miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Miền Nam tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai.
- 1964, đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. cùng với nhân dân cả nước, các họa sĩ cũng tích cực tham gia sản xuất và ra sức chiến đấu.
- Các tác phẩm phản ánh sinh động khí thế xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.
- Nền mĩ thuật phát triển cả chiều sâu và chiều rộng, hình thành đông đảo các họa sĩ sáng tác.


Câu 2

Hãy nêu 1 số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975.

Trả lời:
Sơn mài :
- Tác nước đồng chiêm – hs Trần Văn Cẩn
- Bình minh trên nông trang – hs Nguyễn Đức Nùng
- Tổ đổi công miền núi – hs Hoàng Tích Chù
- Trái tim và nồng sung – hs Huỳnh Văn Gấm...
Tranh lụa:
- Được mùa – hs Nguyển tiến Chung
- Ghé thăm nhà – hs Trọng Kiệm
- Về nông thôn sản xuất – hs Ngô Minh Cầu
- Bữa cơm mùa thắng lợi – hs Nguyễn Phan Chánh
- Làng sen núi- hs Nguyễn Thụ....
Tranh khắc gỗ:
- Mùa xuân – hs Nguyễn Thụ
- Mẹ con – hs Đình trọng Khang
- Ba thế hệ - hs Hoàng Trầm
- Ông cháu – hs Huy Oánh....
Sơn dầu:
- Một buổi cày – hs Lưu Công Nhân
- Đồi cọ - hs Lương Xuân Nhị
- Thanh niên thành đồng – hs Nguyễn Sáng
- Phố Hàng Mắm – hs Bùi Xuân Phái...
Màu bột:
- Đền voi phục – hs Văn Gíao
- Ao làng – hs Phan Thị Hà
- Mùa xuân trên bản – hs Trần Lưu Hậu...
Điêu khắc hiện đại :
- Chiến thắng Điện Biên Phủ - hs Nguyễn Hải
- Vót chông – hs Phạm Mười
- Nắm đất miền Nam- hs Phạm Xuân Thi...

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 12: Vẽ tranh – Đề tài gia đình
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 13: Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 14:TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 15: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí mặt nạ
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 16+17: Vẽ tranh – Đề tài tự do
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 18: Vẽ theo mẫu – Vẽ chân dung
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 19: Vẽ theo mẫu – Vẽ chân dung bạn
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 21: Vẽ tranh – Đề tài lao động


Bài giải liên quan

Bài học liên quan

Từ khóa