Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 6: Vẽ trang trí – Trình bày khẩu hiệu

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 6: Vẽ trang trí – Trình bày khẩu hiệu


Kẻ khẩu hiệu " Không có gì quý hơn độc lập, tự do", tuỳ chọn trong các khuôn khổ: 10x30cm hoặc 20x30cm hay 20x20cm

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 7: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 8: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 9: Vẽ tranh – Đề tài nhà giáo Việt Nam 20-11
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 10: TTMT – Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 12: Vẽ tranh – Đề tài gia đình
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 13: Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 14:TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 15: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí mặt nạ
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 16+17: Vẽ tranh – Đề tài tự do


Bài giải liên quan

Bài học liên quan