Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 24: Vẽ tranh – Đề tài ước mơ của em

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 24: Vẽ tranh – Đề tài ước mơ của em


- Ước mơ : về nghề nghiệp, về môi trường, về cuộc sống, về thành phồ tươi đẹp...

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 25: Vẽ trang trí – Trang trí liều trại
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 27: Vẽ theo mẫu – Tập vẽ dáng người
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 28: Vẽ tranh - Minh họa truyện cổ tích

Bài học bổ sung
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 21: Vẽ tranh – Đề tài lao động


Bài giải liên quan

Bài học liên quan