Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 1: Vẽ trang trí – Trang trí quạt giấy

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 1: Vẽ trang trí – Trang trí quạt giấy


Trang trí một quạt giấy có bán kính 12cm và 4cm

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 2:TTMT Sơ lược về mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVII)
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 3: Vẽ tranh – Phong cảnh mùa hè
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 5:TTMT-Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lê
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 6: Vẽ trang trí – Trình bày khẩu hiệu
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 7: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 8: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 9: Vẽ tranh – Đề tài nhà giáo Việt Nam 20-11
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 10: TTMT – Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 11: Vẽ trang trí – Trình bày bìa sách

Bài học bổ sung
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 12: Vẽ tranh – Đề tài gia đình
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí chậu cảnh


Bài giải liên quan

Bài học liên quan