Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24

Giải câu 1,2,3 bài 1: Ôn tập: Xã hội trang 24 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: a) Khoanh vào chữ cái trước ý phù hợp. Gia đình bạn có mấy người?


Câu 1

a) Khoanh vào chữ cái trước ý phù hợp. Gia đình bạn có mấy người

  A. 2 người

  B. 4 người

  C. 3 ngườ

  D. Nhiều hơn 4 người.

Gợi ý: Em quan sát gia đình mình để biết gia đình có mấy thành viên. Sau đó khoanh vào các đáp án trên.

b) Gia đình bạn có những ai?

Gợi ý: Em hãy kể tên những thành viên trong gia đình. Đó là những ai, có thể là ông, bà, bố, mẹ, anh, hoặc chị, em gái hoặc em trai.


Câu 2

 Vẽ và giới thiệu nơi ở của gia đình bạn.

Gợi ý: Em hãy vẽ là giới thiệu nơi em đang ở cùng gia đình. Đó là có thể thành phố hoặc nông thôn. Vùng đồng bằng hay miền núi. Quê em có những cảnh vật như thế nào?

Em chủ động hoàn thành bài tập.


Câu 3

 Viết tên 3 hoạt động ở lớp mà bạn thích nhất và nói với các bạn trong lớp tại sao bạn thích những hoạt động đó.

Gợi ý: Ở lớp em có những hoạt động nào? Em thích nhất hoạt động nào nhất?

Trả lời:

-   Ở lớp em có những hoạt động: đọc sách, quan sát cây cối, thảo luận nhóm

-   Em thích nhất hoạt động nhóm. Vì em có thể trao đổi với các bạn, biết thêm nhiều kiến thức mới và hiểu bài hơn. Em thích hoạt động đọc sách vì em được mở mang những kiến thức mới từ sách vở. Em cũng thích hoạt động quan sát cây cối vì em được biết cây cối lớn lên và có ích như thế nào.


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo